Strategiedag NGO platform

Geschreven door: Roel Blesgraaf, Simavi en deelnemer Water NGO Platform 05/02/2016

Het ‘Water NGO platform’ is de plek waar maatschappelijke organisaties die iets met water hebben elkaar ontmoeten. Roel Blesgraaf (Simavi) is voorzitter van de beleidsgroep binnen het NGO platform. Hij hielp mee met de organisatie van de tweejaarlijkse strategiedag van het platform. “Samen kun je zaken op de politieke agenda zetten”.

De 26 deelnemers van het Water NGO Platform bij NWP zetten zich in om duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitatie, hygiëne, water voor economische ontwikkeling en ‘wise use’ van ecosystemen wereldwijd te vergroten. Ter ere van het negentig jarig bestaan van Simavi in 2015 nodigde Blesgraaf de deelnemers uit bij de speciale fototentoonstelling in Haarlem.

“Het NGO platform bij NWP bestaat al meer dan 10 jaar en Simavi is een van de deelnemers van het eerste uur”, vertelt hij. “Iedereen vindt het platform inmiddels vanzelfsprekend, maar Bart Romijn van Partos (Brancheorganisatie van ontwikkelingsorganisaties) wees ons erop dat het best bijzonder is dat de watersector zo’n platform heeft dat deel uitmaakt van een platform waar ook bedrijven, overheden en kennisinstellingen in zitten. Dat is in andere sectoren zelden het geval.”
Het NGO platform is de afgelopen jaren breder geworden. “In het verleden waren we voornamelijk gericht op Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH), de laatste jaren zijn er ook organisaties bij gekomen die zich meer op waterbeheer en het milieu richten, zoals het Wereld Natuur Fonds, IUCN en Wetlands International.”

Het NGO platform is vooral nuttig omdat je samen sneller ergens binnenkomt. “Zo hopen we binnenkort een gesprek te hebben met minister Ploumen, naar aanleiding van een manifest met elf aanbevelingen voor het bereiken van de ‘Washington Commitment’ doelstellingen voor schoon water en WC’s. Dat manifest hebben we met een deel van het platform opgesteld. Ook werken we samen aan het ontwikkelen van kennis. Op de strategiedag hebben we bijvoorbeeld het rapport ‘Building Big Tickets‘ gepresenteerd, over het opzetten en realiseren van grote ontwikkelingsprojecten, met meerdere partners en stakeholders. In het rapport staan aanbevelingen, best practices en lessons learned: Hoe bouw je een PPP constructie, hoe kun je partners benaderen, welke financiële constructies zijn mogelijk? Ook zijn we via het platform betrokken bij andere programma’s zoals ‘Water OS’ en ‘Partners voor Water’.

NGO platform voorzitter Jacqueline Barendse (Waste) trapte de strategiedag af. In kleine groepjes discussieerden de deelnemers verder over samenwerking met het MKB, klimaat & financiering,’effective altruism’ en onze rol als waakhond. Blesgraaf: “We hebben een aantal grote lijnen verder uitgewerkt. Zo willen we in de toekomst vaker in contact treden met het bedrijfsleven, en meer inzetten op waterbeheer en water governance, onder andere via de netwerken van NWP. Om bijvoorbeeld in gesprek te gaan over wat we nu best practices vinden als het om milieu en mensen gaat. Als bedrijfsleven en NGO’s hebben we allebei belang bij goede oplossingen, die duurzaam zijn. Als we ons daar samen verder in ontwikkelen, kunnen bedrijven zich daarmee profileren en maatschappelijke organisaties de levens van mensen verbeteren.” Met betrekking tot de samenwerking inspireerde de speech van Bart Romijn ook. Hij vertelde dat de grenzen tussen bedrijfsleven en NGO’s steeds verder vervagen. Het bedrijfsleven houdt zich steeds vaker met maatschappelijke doelen bezig, terwijl NGO’s steeds vaker bedrijfsmatig te werk gaan. Blesgraaf: “als NGO-platform willen we ook zoeken naar nieuwe strategische allianties, meer contact hebben met de landenplatforms van NWP, evenals meer contacten leggen binnen de diverse Topsector teams.”

’s Avonds schoven de directeuren van de diverse organisaties aan voor het diner, aangevuld met mensen vanuit de overheid en andere stakeholders. Blesgraaf: “daar zijn verschillende contacten gelegd en afspraken gemaakt en alle organisaties gaven een korte pitch. Zoals ik al zei bestaat het NGO platform al heel lang. Voor sommige deelnemers is het iedere keer weer een lastige overweging om deel te blijven nemen en de contributie voor het platform te betalen. Veel NGO’s hebben het op dit moment best moeilijk. Ik vind het daarom extra bijzonder dat het platform 26 deelnemers heeft, waarvan 20 organisaties naar de strategiedag kwamen. Zij zien toch de toegevoegde waarde van deze samenwerking. Zo waren bijvoorbeeld Kees Rade en Karin Roelofs van Buitenlandse Zaken bij het diner aanwezig. Zeker voor kleine NGO’s is het best moeilijk om met hen in contact te komen. Samen kun je zaken agenderen, op de (politieke) agenda zetten, kennis ontwikkelen. Zo wil ik binnenkort ook met het NGO platform een bijeenkomst organiseren met diverse kamerleden. Plannen genoeg, de komende tijd.”

Voor meer informatie over het NGO platform: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl