Sterkere financiële basis voor samenwerking met Bangladesh

19/06/2015

De ministers Lilianne Ploumen en Melanie Schultz van Haegen hebben afgelopen dinsdag een akkoord getekend met de regering van Bangladesh en de Wereldbank, om de delta van Bangladesh duurzaam te wapenen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en sanitatie. Dit was onderdeel van de missie van beide ministers naar Bangladesh. NWP was nauw betrokken bij het programma van de missie, in het kader van het programma Water Mondiaal (Partners voor Water) waar Bangladesh een focusland is. NWP verzorgde met de ambassade onder meer een speciaal magazine en een video over vijftig jaar watersamenwerking tussen Nederland en Bangladesh – en over de toekomst van die samenwerking. Onderstaande blog geeft een impressie van een succesvol bezoek.

De overeenkomst (‘Towards Resilient and Sustainable Delta Management for a Prosperous Bangladesh’) bouwt voort op een samenwerkingsovereenkomst tussen Bangladesh en Nederland uit 2012. Het nieuwe akkoord richt zich in het bijzonder op het gezamenlijk ontwikkelen van een financiële strategie, gericht op duurzame bescherming van de rivierdelta die een groot deel van Bangladesh beslaat. De Wereldbank wil met haar investeringen in de watersector in Bangladesh aansluiten op het Delta Plan 2100, dat op zijn beurt weer het gedachtegoed van de ‘Delta approach’ toepast. De Wereldbank onderschrijft het belang van langetermijnscenario’s voor de delta van Bangladesh, die ruimte bieden aan een holistische, adaptieve aanpak. Groot voordeel van zo’n benadering is dat bij de toe te passen oplossingen optimaal rekening kan worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. En dat betekent voor de Wereldbank weer dat geld goed besteed wordt, met een kleinere kans op onder- én overinvesteringen.

Advies- en ingenieursbureau Grontmij en financieel adviseur Rebel hebben de opdracht gekregen om de investeringsstrategie te ontwikkelen voor de Wereldbank en de twee daaraan gelieerde, op de private sector gerichte organisaties: de International Finance Cooperation (IFC) en de Water Resources Group 2030 (WRG2030).

Minister Schultz: ’De sleutelwoorden in de samenwerking zijn preventie en lange termijn planning. In Nederland hebben we 800 jaar ervaring. Het is mijn persoonlijke missie om wereldwijd Nederlandse kennis en vakmanschap in te zetten om landen meer weerbaar te maken. Andersom kunnen wij ook veel leren van de omstandigheden in andere landen.’ Minister Ploumen voegde eraan toe: ‘Een deltaplan werkt alleen als iedereen betrokken wordt. Nederland heeft daar als polderland al veel ervaring mee, maar hier is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Vooral de allerarmste mensen en vrouwen hebben nauwelijks een stem. Dat moet echt beter.’

Abul Maal Abdul Muhith, de Bengaalse minister van Financiën, over het Delta Plan: ‘Een langetermijnvisie, vijftig tot honderd jaar vooruit, is belangrijk voor de toekomst van Bangladesh. De integrale aanpak moet het ecosysteem van onze delta helpen beschermen, herstellen en verbeteren en zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling.’ Johannes Zutt, country manager van de Wereldbank voor Bangladesh: ‘Het Deltaplan 2100 gaat de uitdaging aan een veerkrachtige, duurzame delta te bouwen waarvan miljoenen mensen kunnen profiteren.’

Tijdens het bezoek was er ook aandacht voor drinkwater en sanitatie, en voor de afvalwaterproblematiek in de immens omvangrijke textielindustrie. Minister Ploumen sprak met lokale vakbonden en de Bengaalse minister voor Handel over de voortgang op het gebied van veiligheid, arbeids- en milieuomstandigheden in de textielindustrie. Beide Nederlandse ministers bezochten maandag een Bengaalse en een Nederlandse kledingfabriek die voldoen aan de nieuwe regels. De dag erna bekeken Ploumen en Schultz projecten waar Nederlandse bedrijven hun expertise op het gebied van drinkwater, drainage en baggeren inzetten. Nederland en Bangladesh hebben deze week ook afspraken gemaakt over verdere samenwerking op het gebied van landaanwinning en havenontwikkeling.

Meer weten over vijftig jaar watersamenwerking tussen Bangladesh en Nederland? Bekijk het speciale magazine, de video en de vele lopende projecten.

Meer weten over zaken doen in Bangladesh? Neem dan contact op met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl.