Nederland en Colombia versterken banden

Geschreven door: Afdeling Communicatie 04/09/2015

De missie naar Colombia deze week, met minister Melanie Schultz van Haegen aan het hoofd en NWP-directeur Lennart Silvis als missieleider, was even druk als succesvol: een aantal overeenkomsten werd gesloten om de bestaande water-relatie tussen beide landen te bevestigen en verder uit te bouwen – en daarmee de kansen voor de Nederlandse sector te vergroten. De bestaande samenwerking op het gebied van integraal watermanagement werd met vier jaar verlengd.

Het Twitter-account van minister Schultz van Haegen leest als een dagboek van het weekje Colombia. Ze meldt onder meer dat beide landen een Memorandum of Understanding tekenden om de samenwerking te versterken op het gebied van drinkwatervoorziening, waterzuivering en schone rivieren. ‘Goed voor Nederlandse bedrijven’, tweette minister Schultz. Nederland zal onder meer kennis leveren om drinkwater te maken van zeewater, met behulp van windenergie en reversed osmosis technologie. Bij het eiland Johnny Cay gaat het grootste Latijns-Amerikaanse project op dit gebied van start. Minister Luis Felipe Henao van Volkshuisvesting stelde dat de samenwerking tussen de twee landen helpt om de sociale en economische kloof tussen stedelijke en rurale gebieden te dichten, armoede tegen te gaan en het land te wapenen tegen klimaatverandering.
Een greep uit de verdere activiteiten van minister Schultz van Haegen:

  • Opening seminar over Integrated Water Resource Management, in speech toelichting van Nederlandse projecten. Daarna bijgepraat over Canal del Dique project met Nederlandse en Colombiaanse experts.
  • Gesprek met DIMAR, maritieme organisatie over gebruik diepzeestatistieken voor kustbescherming
  • Gesprek met de minister van Milieu over kustbeschermingsprojecten. Een consortium onder leiding van consultancy- en ontwerpbureau Arcadis adviseert het ministerie van Milieu in Colombia bij de ontwikkeling van een plan ter bescherming van de Colombiaanse kust, met een contractwaarde van 1,3 miljoen euro.
  • Overleg met de burgemeester van de belangrijke havenstad Cartagena (1 miljoen inwoners) over de samenwerking op watergebied.
  • Bezoek aan IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), opening verricht van een nieuw Modelling Center dat met ondersteuning van Deltares is opgezet.
  • Water en infrastructuurconvenant getekend met Simón Gaviria Muñoz, directeur van het National Planning Department / Departamento Nacional de Planeación (DNP).
  • Gesprek met de landenmanager van de Wereldbank over samenwerken in Colombia in projecten, en over aanbesteding.
  • Gesprek met collega transport minister Natalia Abello over Fluvial Masterplan, bevaarbaar maken van de rivieren.

NWP greep de missie aan om de band te verstevigen met ACODAL (Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental). ACODAL is de brancheorganisatie voor de sectoren water en milieu. NWP en ACODAL tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. Van 9 t/m 11 september vindt het 58e International ACODAL congres plaats, waar NWP ook vertegenwoordigd is.

Daarnaast tekende Brabant Water een Water Operating Partnership overeenkomst met Aguas del Magdalena voor het verder delen van kennis op het gebied van ‘water supply’.

De economische missie, van 30 augustus tot en met 4 september, met vertegenwoordigers van vijftien Nederlandse bedrijven en organisaties, stond in het teken van de samenwerking op het gebied van integraal waterbeheer. Daarnaast was er aandacht voor het grootschalige investeringsprogramma van de Colombiaanse regering voor havenontwikkeling en binnenvaart, wegen, spoor, stedelijke ontwikkeling en uitbreiding van alle luchthavens.  NWP bereidde de missie voor en maakte, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder meer een speciaal magazine en een video over de intensieve en succesvolle watersamenwerking tussen beide landen.

Het was al met al een uitstekende missie. Eén klein minpuntje misschien, getuige de tweet van minister Schultz op 2 september: ‘Helikoptervlucht over de Canal del Dique om sedimentatie en overstromingsproblematiek vanuit de lucht te bekijken. Mooie beelden omdat we met open deuren vliegen, volgende keer wel een elastiekje mee :-))’

Meer weten over kansen op het gebied van de watersamenwerking tussen Colombia en Nederland? Kijk hier of neem contact op met Edilberto Baquero, e.baquero@nwp.nl