Politiek erkent belang recycling van nutriënten

Geschreven door: Wouter de Buck, secretaris Nutrient Platform 18/12/2015

Fosfaat is eindig en wordt maar in een paar landen gedolven. Het is ook van groot belang voor de landbouw én Nederland heeft, bij recycling, een fosfaatoverschot. De recycling van nutriënten kan een grote rol spelen in de circulaire economie. Daarvoor pleit het Nutrient Platform. In Europees verband krijgt het gedachtegoed steeds meer draagvlak en deze week voerde het platform een vruchtbaar gesprek met Nederlandse parlementariërs over de rol van de nationale politiek. NWP is co-oprichter en host van het Platform. Secretaris Wouter de Buck kijkt in deze blog terug op een druk politiek weekje.

‘Het was deze week een perfect moment om de politiek nauwer te betrekken bij het dossier van de recycling van nutriënten. Ruim twee weken geleden, op 2 december, verscheen het ‘circulaire economie pakket’ van de Europese Commissie over het vormgeven van de circulaire economie. Het hergebruik van nutriënten neemt daarbinnen een belangrijke plek in. In het pakket geeft de Europese Commissie onder meer aan dat zij aan de slag wil gaan met de meststoffenwetgeving. Daardoor moet het mogelijk worden om gerecyclede nutriënten Europees te verhandelen en onder meer toe te passen in de landbouw. Het bekendste voorbeeld is struviet, gerecycled fosfaat uit afvalwater. Nu zijn zulke stoffen nog niet EU-breed erkend als meststof, maar nog als afvalproduct. Dus het circulaire economie pakket is goed nieuws. Aanpassing van de wetgeving is een belangrijke stap en die stap komt er nu aan.

En nu Nederland het komende halfjaar EU-voorzitter wordt, was het extra zinvol om ook de Nederlandse politiek er nauwer bij te betrekken. En het kwam goed uit dat er van de week in de Tweede Kamer een overleg gepland stond over de circulaire economie. Daarom hebben we de dag ervoor, op 16 december, een gesprek gearrangeerd met kamerleden uit de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Er namen vijf parlementariërs aan deel: twee van de VVD en van de SP, van het CDA en de PvdA elk één. We noemden het zelf het ‘Uur P’, als verwijzing naar de P van het scheikundig element fosfor. We deden het met z’n vieren: Martin Wilschut van GMB namens het bedrijfsleven, Oscar Schoumans van Wageningen Universiteit namens de kenniswereld, Hein Pieper (dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel en bestuurslid van de Unie van Waterschappen) namens de publieke sector en ikzelf, van NWP, namens het Nutrient Platform. Dus over de hele breedte.

Ons doel was om nog eens duidelijk aan te geven waarom recycling van levensbelang is, toe te lichten wat we als Nutrient Platform de afgelopen periode al hebben gedaan, maar vooral ook duidelijk te maken dat we nog maar aan het begin staan van de transitie richting duurzaam gebruik van nutriënten. Daarom hebben we ook benadrukt dat een actieve rol van de politiek, ook in Nederland, daarbij van groot belang is.

Dat gesprek ging verrassend goed, de Kamerleden waren zeer geïnteresseerd in concrete maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Daarvan hebben we er vervolgens drie uitgewerkt. Ten eerste: een stimuleringsregeling. Die is er wel voor duurzame energie, maar vreemd genoeg nog niet voor duurzame grondstoffen. Ten tweede zou er in de wet- en regelgeving rond meststoffen niet naar de herkomst moeten worden gekeken, maar naar de kwaliteit, veilig voor mens, dier en milieu. En ten derde zouden er pilots moeten worden gedaan met de grensoverschrijdende handel tussen twee landen in gerecycled fosfaat, met een ontheffing voor de bestaande wetten en regels.

Tijdens het overleg van de Vaste Kamercommissie op donderdag 17 december ging het ook voor een groot deel van de tijd over fosfaat, staatssecretaris Dijksma noemde het Nutrient Platform als belangrijke samenwerkingspartner. Ze wil voor de zomer komen met een beleidsprogramma voor de circulaire economie. Wij gaan er natuurlijk keihard aan werken om te zorgen dat gerecyclede nutriënten, met fosfaat als bekendste voorbeeld, op een goede manier in dat programma terechtkomen.’ Als kers op de taart zijn er vier moties ingebracht die betrekking hebben op fosfaat en circulaire economie. Twee van deze moties zijn aangenomen, de andere twee zijn aangehouden, hier zal op een later moment op worden teruggekomen.

Meer informatie is te vinden op www.nutrientplatform.org. Bekijk ook deze video, of neem contact op met Wouter de Buck, secretaris van het platform: w.debuck@nutrientplatform.org.