Van Polen tot Zuid-Afrika en India

Geschreven door: Afdeling Communicatie 20/11/2015

Verwelkomden we twee weken geleden nog een groot aantal buitenlandse delegaties in Nederland voor de AIWW, deze week waren er maar liefst drie missies van de Nederlandse watersector naar het buitenland. NWP bereidde de missies naar Zuid-Afrika, Polen en India (deels) voor en ging ook mee naar Zuid-Afrika en Polen. In deze blog een terugblik.

Meer samenwerking met NL watersector
Een grote waterdelegatie onder leiding van Henk Ovink sloot aan bij de economische missie van minister-president Rutte naar Zuid-Afrika. Tijdens de missie gaf premier Zuma aan dat het land meer wil samenwerken met de Nederlandse watersector, zo heeft hij gevraagd om het Kingfisher project (opzetten van waterschappen in Zuid-Afrika) te verlengen tot 2020 en om Zuid-Afrika te helpen bij het opstellen van het National Water Masterplan. Lees meer

Water, landbouw en nutriënten
Nederlandse partijen die deskundig zijn op het gebied van drainage, irrigatiesystemen, hergebruik van nutriënten, geohydrologie en hernieuwbare engergie brachten deze week een bezoek aan Polen. Het verbeteren van de Poolse landbouw door optimaal gebruik te maken van water en nutriënten stond centaal in deze verkennende missie.

Missieleider van NWP Peter Prins kijkt terug op een geslaagde missie; ‘de Poolse landbouw advisory boards staan positief tegenover samenwerking op het vlak van landbouw en waterbeheer. Met name in centraal Polen is de urgentie sterk i.v.m. droogte’. Een integrale aanpak is belangijk, concludeert Peter Prins;’Door in te spelen op Europese regelingen zoals de European Innovation Partnerships kunnen we samen met Poolse partners zoeken naar goede landbouw projecten die niet alleen én de bodemvruchtbaarheid en waterefficiency verbeteren, maar ook bijdragen aan het halen van Europese richtlijnen m.b.t. de waterkwaliteit. Een integrale aanpak zal helpen om de agrarische productie op een duurzame manier te verhogen’.
In dit bericht vindt u een uitgebreide terugkoppeling van de missie.

Matchmacking en innovatie in India
Tot slot was een delegatie van bedrijven en kennisinstellingen deze week in India. RVO, NWP, de Nederlandse ambassade in Delhi en STW  organiseerden de missie die zich richtte op matchmaking en ontwikkelingen & innovaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder, l.schwidder@nwp.nl.

Meer weten? Kijk op de landenpagina’s, daar vindt u ook de contactgegevens van de NWP contactpersonen.