WIE MAKEN HET WERK VAN NWP MOGELIJK?

 

In 2015 telde het Netherlands Water Partnership 182 deelnemers. Deze deelnemers vormen de kern van het netwerk, bepalen mede de koers en krijgen van het NWP dienstverlening op maat en allerlei andere extra’s zoals kortingen en besloten bijeenkomsten. Toch zijn veel activiteiten voor de hele sector toegankelijk, omdat de overheid het NWP als platform inzet voor diverse overheidsprogramma’s. Dat doet de overheid vanwege het deelnemersnetwerk. De NWP-deelnemers zorgen er dus indirect voor dat de sector veel mogelijkheden heeft om zich internationaal collectief te positioneren.

De deelnemers zijn de basis voor het NWP-netwerk.
In 2015 organiseerde het NWP-bureau van de deelnemersbijdrage:

  • het deelnemersnetwerk en de deelnemersbijeenkomst;
  • informatievoorziening, zoals de wekelijkse nieuwsbrief;
  • de dienstverlening aan deelnemers: bezoeken aan en gesprekken met deelnemers om goed in te spelen op hun behoeftes.
    In 2015 behandelde het bureau 1052 informatieverzoeken van deelnemers;
  • de bestuursbijeenkomsten. Het bestuur bepaalt namens de deelnemers de koers van het NWP-bureau. Hier komen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en NGO’s bij elkaar en wordt gekeken welke kansen en knelpunten er voor de sector liggen. Dat kan leiden tot iets op de politieke agenda zetten, nieuwe samenwerkingsverbanden, programma’s, etc.;
  • de voorbereiding voor de overheidsprogramma’s Yep Agro Food, Partners voor Water 2015-2021, Water OS 2, Kiffwa en NL business hub Nairobi;
  • een deel van de Amsterdam International Water Week, de technische realisatie van het platform ‘Water Internationaal’, de DRR-team website, de communicatiematerialen voor de ‘Water OS’ landenplatformdag en 10% van de website dutchwatersector.com.
  • Verder zorgde NWP ervoor dat de sector input kon geven voor de Internationale Water Ambitie van de overheid, en organiseerde voor dat doel een sectorbijeenkomst met vertegenwoordigers van de overheid.

NWP & OVERHEIDSPROGRAMMA’S

De overheid initieert en financiert verschillende programma’s om de positie van Nederland als waterland te versterken. Daarbij is betrokkenheid van de water-sector een voorwaarde voor succes. Als netwerkorganisatie coördineert NWP de inbreng van de samenwerking met de sector voor verschillende overheidsprogramma’s.

NWP werkte in 2015 voor de volgende overheidsprogramma’s:

partners voor water

Programma Partners voor Water

Interdepartementaal programma van drie ministeries: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en NWP voeren het programma samen uit.

Het programma Partners voor Water streeft naar een bundeling van krachten om de internationale positie van de watersector te versterken en een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek.

Binnen het programma was NWP onder meer verant-woordelijk voor ondersteuning van ‘Water Mondiaal’ aanpak, de gezamenlijke positionering van de sector in de volgende zeven deltalanden: Bangladesh, Colombia, Egypte, Indonesië, Mozambique, Myanmar en Vietnam.
Inzet in Europa:
In 2015 ondersteunde NWP de positionering van de sector in Polen, Roemenië en Turkije.

Cross sectorale thema’s:
Positioneren sector in cross sectorale thema’s water en voedsel, water & urban.

Internationale branding:
Collectieve vertegenwoordiging sector op nationale en internationale evenementen zoals het Wereldwaterforum in Korea en de Weftec in Canada. Internationale publicaties in de watersector brandingslijn ‘Let’s work together’ met diverse publicaties en www.dutchwatersector.com.

Informatie:
Informatievoorziening sector met waterinternationaal krant en water internationaal portal, plus Partners voor Water site.

Onderzoek ‘Water Export Index’.

Programma Water en Ontwikkelingssamen-
werking

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Water OS programma is in 2011 opgezet naar aanleiding van de ambitie van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in te zetten op armoedebestrijding door duurzame groei met meer kansen voor de Nederlandse watersector. Uitgangspunt is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (DME) heeft RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) gevraagd om het bilaterale ontwikkelingssamenwerkings- programma voor water te ondersteunen.

Uitgangspunt is het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector. Het Water OS programma biedt ondersteuning door inzet van Kernadviseurs, landenplatforms, lokale netwerken en appropriate finance.

NWP verzorgde in 2015 de inzet van 12 ervaren kern-adviseurs in de watersector, organiseerde en ondersteunde 12 landenplatforms, en publiceerde positioneringsonderzoeken voor de 12 ‘Water OS’ landen: Bangladesh, Benin, Ethiopië (geen OS land, wel inzet), Ghana, Indonesië, Jemen, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse Gebieden, Rwanda en Zuid-Soedan.

Yep programma’s

water

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Programma dat Young Water Experts (Nederlands en lokaal) de kans geeft hun internationale carrière te beginnen bij een Nederlandse organisatie in het buitenland. Zo werkt NWP aan jong talent en een internationaal netwerk voor de sector. Het programma Yep Water draait al een paar jaar en is zeer succesvol.

agro

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Naar aanleiding van het succes van YEP Water heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het NWP samen met het Agro platform gevraagd om ook voor Agro Food een Yep programma op te richten.

In 2015 werden er 66 young water professionals uitgezonden naar 23 landen, waarvan 44% lokale mensen, en 56% uit Nederland, 24% voor YEP Agro Food en 76% voor YEP Water.  Lees ook het jaarverslag van YEP op www.yepprogrammes.nl.

DRR-team & DSS Water inzet

 

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitvoering door RVO en NWP

De ‘Dutch Risk Reduction Teams’ worden ingezet als een buitenlandse overheid urgent waterexpertise nodig heeft voor wederopbouw of om een ramp te voorkomen. Dankzij dit programma kunnen experts met financiële steun van de overheid snel worden ingezet. Het mes snijdt aan twee kanten: er komt een goed advies voor de oplossing van het waterprobleem in een regio en de Nederlandse sector is goed gepositioneerd voor de uitvoering van het advies. Het Netherlands Water Partnership zorgt voor de selectie van experts en bouwde een database op van 320 experts. Tevens maakt het NWP marktscans om de kansen voor de sector in een land in kaart te brengen.

Nieuw zijn de ‘DSS-Water’ teams (Dutch Surge Support Water teams), die op verzoek van humanitaire organisaties worden uitgezonden. Daarbij gaat het meer om inzet na rampsituaties. Ook hier zorgt NWP voor selectie van de experts.

Er zijn het afgelopen jaar 13 DRR-team missies geweest met in totaal 38 experts. Voor DSS water zijn vier missies uitgevoerd met vier uitgezonden experts.

Missies DRR-team in 2015:
Guyana (november 2015), Costa Rica (november 2015), Albanië (september 2015), Vanuatu en Kiribati (juni 2015), Ierland (2015), Panama (april 2015), Mozambique (april 2015), Uruguay (november en februari 2015), Senegal (november 2014 en maart 2015), Servië (januari 2015), Pakistan (januari 2015)

Missies DSS water in 2015:
Albanië (maart 2015), Kenia (2015), Rwanda (september 2015), Tanzania (oktober 2015)

NWP en Netwerken

Netwerken, samenwerkingsverbanden binnen de sector, fungeren ook als opdrachtgever voor het NWP. Zo is NWP is de thuisbasis van het Nutrient platform, dat zich richt op de terugwinning van nutriënten uit onder meer afvalwater. De deelnemers van dit netwerk hebben NWP gevraagd hen te ondersteunen. Dat geldt ook voor het CIWK-netwerk, dat over water en smart information solutions gaat.

Onderstaande partijen maken het werk van NWP mogelijk. Omdat de doelstellingen van al deze partijen op elkaar aansluiten, versterken zij elkaar. Het NWP bundelt de activiteiten die zij voor deelnemers, overheidsprogramma’s en sector doet en maakt er een samenhangend pakket van. Zo wordt de som groter dan de delen.

partners voor water