YEP Water verbreedt naar Agro Food

Geschreven door: Marjon Reiziger, programmamanager YEP Water 12/06/2015

Het Young Expert Programme Water (YEP Water), het succesvolle door NWP in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgde programma om jonge waterprofessionals in het buitenland ervaring te laten opdoen, wordt verbreed naar YEP Agrofood. Een even logische als inspirerende verbreding en daarnaast een mooi voorbeeld van cross-sectorale samenwerking, schrijft YEP-programmamanager Marjon Reiziger in dit blog. YEP Agrofood wordt uitgevoerd in partnerschap met het Food & Business Knowledge Platform.

‘Het Young Expert Programme biedt jonge Nederlandse professionals de mogelijkheid om één tot twee jaar ervaring op te doen in het buitenland. Tegelijkertijd kunnen jonge lokale professionals via Nederlandse organisaties hun eerste stappen zetten in een internationale werkomgeving. YEP Water heeft zich na de eerste twee jaar bewezen. Er zijn wereldwijd meer dan honderd enthousiaste jonge professionals aan het werk gegaan, zowel Nederlandse als lokale mensen, en we hebben met elkaar een actief netwerk opgebouwd. Het was bij de start eigenlijk al de bedoeling dat Agrofood mee zou doen en ik vind het geweldig dat dat nu inderdaad gaat gebeuren. Volgens mij een extra bewijs dat we met YEP Water iets goeds hebben neergezet.

Water en Agrofood hebben natuurlijk veel raakvlakken, en deze cross-sectorale samenwerking is volgens mij dan ook een uitstekend idee. De verbreding van het programma is een heel aantrekkelijke manier om kennis te delen, samen kunnen we méér. We hebben al prima contacten met het Food & Business Knowledge Platform, waarmee we YEP Agrofood uitvoeren. We werken in hetzelfde gebouw, ze zitten een paar deuren verderop. We lopen al veel bij elkaar binnen en met de komst van YEP Agrofood wordt die relatie alleen maar hechter.

In de twee programma’s gaan we ook mixen: de Young Experts vanuit Water en vanuit Agrofood zullen samen trainingen volgen en gezamenlijk werken aan opdrachten. De mix komt ook naar voren in de cases die aan bod komen in de masterclasses van het opleidingsprogramma. Voorbeeld: in de watersector hebben we het over het management van het stroomgebied van een rivier. Dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met duurzame voedselproductie. Zo kunnen onze Young Experts kennismaken met elkaars vakgebieden.

De ambitie van YEP Agrofood is dat er per jaar 22 Young Experts aan de slag gaan: elf Nederlanders en elf lokale professionals. En in totaal gaat het programma, net als YEP Water, vijf jaar duren. In de periode tot 1 augustus 2015 gaan we de sector informeren, en brengen we de behoeften in kaart. Op basis daarvan maken we een jaarplan en vervolgens hopen we dat de aanvragen vanaf september kunnen worden ingediend. De verbreding zingt al een beetje rond, we worden al door partijen benaderd. En dat snap ik best. Want YEP is gewoon dé kans voor jonge professionals om op een goede manier en met goede begeleiding internationale ervaring op te doen.

YEP Agrofood heeft straks ook, dankzij het Food & Business Knowledge Platform, goede relaties met programma’s van bijvoorbeeld Nuffic en NWO. Ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden om dan ook PhD’ers kansen te bieden, door ze als Young Expert een plek te geven in een lokale universiteit. Met Wageningen hadden we natuurlijk al een relatie, deze kunnen we door de verbreding van YEP nog versterken. Dit geldt ook voor de hogescholen.
Het programma is niet alleen goed voor de professionals zelf, we merken dat het zo opgebouwde netwerk ook waardevol is. Ik krijg bijvoorbeeld telefoontjes van bedrijven die naar een bepaald land toe willen, en mij dan vragen of er ook een Young Expert zit met wie ze contact kunnen opnemen. Of ze vragen wanneer ze zich kunnen aanmelden. Ons online jaarverslag, waarin we overtuigend laten zien dat YEP Water echt werkt, heeft ook al tot een hele serie veelbelovende nieuwe contacten geleid.

Trouwens, voor YEP Water zijn we ook bezig met de volgende ronde. Jaarlijks is er ruimte voor de inzet van circa 25 Nederlandse en 25 lokale Young Experts. Tot 1 juli kunt u nog voorstellen voor opdrachten indienen. Goed voor de jonge professionals hier en in het buitenland, goed voor uw organisatie én goed voor de Nederlandse sector!’

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@yepwater.nl of bel met Marjon Reiziger (tel. 06 46 08 12 92), programmamanager YEP Water. Of kijk op de website: www.yepwater.nl.