WWF7: Koreanen en Nederlanders hebben elkaar veel te bieden

Geschreven door: Christina Boomsma 17/04/2015

Op het Wereld Water Forum, de grootste internationale waterbijeenkomst waar ca 30.000 mensen komen, is de uitdaging altijd: hoe val ik op?  Hoe kan ik mijn stem laten horen in sessies en het politieke proces, hoe krijg ik mensen naar mijn paviljoen, hoe gebruik ik deze week om maximaal te netwerken en tot samenwerkingen te komen? Dat is voor Nederland in Korea heel goed uitgepakt. De positieve boodschap ‘Be prepared’ lokte veel vragen en openingen voor gesprek uit.

NWP was deze week druk in Korea met de zevende editie van het Wereld Water Forum. Met een politiek programma in Gyeongju en een beurs en conferentie programma in Daegu waren er wel wat logistieke uitdagingen te overbruggen. Het Netherlands Water Pavilion was in deze ‘hectiek’ de stabiele factor voor de Nederlands delegatie om te netwerken met buitenlandse gasten. Die kwamen graag in ons paviljoen voor de ‘dutch coffee and cookies’  maar ook voor onze boodschap en de Nederlandse expertise van de deelnemende partijen. Bekijk het fotoverslag op facebook en een impressie op Twitter.

Met de boodschap ‘ Be Prepared’ deed Nederland een urgente oproep aan alle aanwezigen om de wereld voor te bereiden op de uitdagingen die komen op het gebied van water zoals klimaatverandering, het dreigende tekort aan zoet water en overstromingsrisico’s. Onze videowall, waar bezoekers zelf een film konden kiezen, en de hangende paraplu’s in ons paviljoen trokken veel bekijks. Daarnaast bezochten vele delegaties ons paviljoen: van de burgemeester van Daegu tot een delegatie van staalbedrijven, de Europese commissie, en van een groep scholieren tot het ministerie van buitenlandse zaken van Korea.

Netwerkreceptie
Op zondag gaf minister Schultz het startsein voor de Nederlandse bijdrage  aan WWForum 7 door een bezoek te brengen aan het Netherlands Water Pavilion. Zij benadrukte in Korea het belang van private investeringen voor de aanpak van waterproblemen. Op maandagavond was de netwerkrecpetie, altijd het hoogtepunt van de week in het paviljoen. Veel hoogwaardigheidsbekleders bezochten het paviljoen. Dr. Lee Jung Moo, president van het Korean Water Forum, opende de registratie voor de Amsterdam International Water Week Conference door zich als eerste bezoeker op te geven. Daarnaast werd het boek ‘Water and Heritage’gepresenteerd door Henk van Schaik.

MOU’s en Partnerships
Al langer werkt Nederland aan een samenwerking met de Koreanen. We kunnen elkaar op het gebied van expertise en toegang tot markten veel bieden. In november tekende NWP samen met het Korean Water Forum (KWF) een MoU (AFKO) om hun samenwerking te intensiferen. Dat kwam tijdens het Wereldwaterforum tot uiting door de ondersteuning die NWP heeft gegeven aan KWF bij het organiseren van het Water Business Forum. NWP heeft haar netwerk van National Water Partnerships in Europa benut om de matchmaking,
onderdeel van het Water Business Forum onder de aandacht te brengen in Europa. Verschillende nationale partnerships namen dan ook deel aan het water business forum en de matchmaking. Henk Ovink, watergezant namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, benadrukte in zijn speech bij de opening van het Water Business Forum het belang van samenwerking op alle niveaus, niet alleen tussen Nederland en Korea maar wereldwijd. Ook werd tijdens het forum een MoU afgesloten tussen Deltares en K Water. Jac van Tuijn schreef voor dutchwatersector.com een verslag van het Water Business forum en de ondertekening van deze MoU.

De sessies
Elk land heeft zijn eigen expertise. Het bundelen van deze expertise creëert nieuwe kansen. NWP ziet dit graag vertaald in een praktische samenwerking voor het creëren van nieuwe oplossingen, innovaties en marktkansen. In de sessie ‘Inter-regional session on science and technology’, georganiseerd door NWP en het Danish Water Forum tijdens WWF7, zijn de netwerken van de verschillende nationale partnerships dan ook benut om de juiste sprekers te vinden. De Nederlandse delegatie was daarnaast bij nog veel meer sessies betrokken, zoals de sessie Water Quality Monitoring, from Ridge to Reef, from Local to Global. Zie de video van AKVO over deze sessie.

Journalist Jac van Tuijn volgde zoveel mogelijk sessies die van belang waren. Lees zijn artikelen op www.dutchwatersector.com.

Op het moment dat we dit blog plaatsen, is het forum net afgelopen. We kunnen nog lang niet van alle sessies een terugkoppeling geven, of verslag doen van alle partnerships en contacten die zijn gelegd. De balans maken we op als iedereen weer terug is.