KENNIS EN INFORMATIE

 

NWP verzamelt, analyseert, duidt en verstrekt informatie en kennis aan de sector. Hierbij gaat het om informatie die relevant is als het gaat om internationale positionering. In 2015 verzorgde NWP:

  • 48 landeninformatie –bijeenkomsten
  • 21 themabijeenkomsten, over bijvoorbeeld water en landbouw, water en mijnbouw, nutrienten en finance
  • 9 sectorscans (onderzoek naar mogelijkheden voor de sector in een bepaald land)
  • 12 positioneringsonderzoeken ‘Water OS’ landen
  • De Water Export Index (WEX)
  • 45 keer NWP nieuwsbrief met informatie over tenders, programma’s, projecten en evenementen
  • 2x Water Internationaal krant
  • Lancering Water Internationaal portal

Highlights uit 2015:

Water Internationaal portal en krant: van de bomen en het bos

 

Steeds vaker hoorden we van de sector dat alle verschillende programma’s en organisaties tot verwarring leidden. Daarom realiseerde NWP de ‘Water Internationaal Portal’ in het kader van het programma Partners voor Water. Deze online portal, op initiatief van NWP ontwikkeld, geeft de sector inzicht in de samenhang tussen- en de mogelijkheden van – de verschillende internationaal gerichte waterprogramma’s en het IWA beleid. De site is een aanvulling op de Water Internationaal krant, die sinds 2010 2 keer per jaar verschijnt.

De Water Export Index

Sinds 2010 verzorgt NWP in het kader van Partners voor Water de ‘Water Export Index’. Hiermee monitoren we de exportgroei, kansen en ontwikkelingen in de sector. In 2015 is de export van de watersector met 3,9% gegroeid naar 7,8 miljard.

Sectorscans: de kansen in een bepaald land

Wanneer een Dutch Risk Reduction Team wordt uitgezonden naar een bepaald land, willen we eerst weten welke kansen en mogelijkheden er in dat land zijn voor de sector. Voor dat doel voerde NWP in 2015 sectorscans uit van 9 landen en maakte deze toegankelijk voor de sector: Panama, Albanië, Servië, Marokko, Guyana, Costa Rica, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Sri Lanka. Na missies organiseert NWP in sommige gevallen sectorbijeenkomsten om de resultaten terug te koppelen. In 2015 gebeurde dat voor Mexico, Panama, de Filipijnen en Albanië. Beide activiteiten vonden plaats in het kader van de Dutch Risk Reduction Team inzet, in opdracht van de overheid en in samenwerking met RVO.

Meer inzicht in ‘water os’ landen

In het kader van het Water OS programma heeft Aidenvironment in opdracht van NWP in samenwerking met Panteia positioneringsonderzoeken uitgevoerd voor de 12 Water OS landen (Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Jemen, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse Gebieden, Rwanda, Zuid Soedan).

Indonesië platform meeting

Bijna 100 mensen kwamen op 1 juli naar de Indonesia Platform Meeting bij Deltares. Zij werden bijgepraat over de kansen en ontwikkelingen in het land en ontmoetten sectorgenoten die ook in Indonesië actief zijn.

Water OS Landenplatform Dag

Maar liefst 230 mensen woonden op 1 november in de RAI de Water OS landenplatformdag bij, met volop aandacht voor de ontwikkelingen en de kansen in Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Rwanda en Zuid-Soedan.