NETWERK

 

Het Netherlands Water Partnership zorgt voor de juiste contacten en relaties, zowel nationaal als internationaal. Dat doen we onder meer door missies, het bouwen aan lokale netwerken, onderhouden van contact met internationale instellingen, potentiële opdrachtgevers, overheden en kennisinstellingen.

Netwerken in 2015:

Nationaal

  • Het NWP netwerk met 182 deelnemers
  • 12 actieve landenplatforms: netwerken waar partijen samen aan een sterke positie in het betreffende land werken
  • Watercoalitie, Watertechnologie samenwerking met branche organisaties Envaqua en Water Alliance.

3 themanetwerken, gehost door NWP:

  • Het nutrient platform, over het terugwinnen van nutriënten uit afvalwater
  • Het CIWK: netwerk rond water en smart information solutions
  • Het NGO platform, waar 22 ngo’s me elkaar afstemmen over beleid, financiën op het gebied van water
  • Samenwerking in andere netwerken zoals het kernteam Export en Promotie van de Topsector Water.

Financiële en wereldwijde instellingen

NWP richtte zich in 2015 op diverse internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, de Asian Development Bank, internationale tenders en fondsen. Ook onderhoudt NWP contact met bijvoorbeeld de VN.

Lokale netwerken opbouwen

NWP werkt aan lokale netwerken. In Mozambique is gewerkt aan een lokale NWP (PLAMA) om de sector daar te versterken en om als Nederlandse sector goede counterparts te hebben. In Kenia is met NBAC een lokale business hub opgezet. In 2015 bouwde NWP aan 25 lokale netwerken.

Missies

NWP organiseert of ondersteunt internationale missies, met zowel sectorpartijen als centrale en lokale overheden. Hier wordt het fundament gelegd voor latere opdrachten en lange termijn relaties. In 2015 was NWP betrokken bij 111 in en uitgaande missies.

Experts in de watersector

De Nederlandse watersector heeft goede experts nodig. NWP bouwt in het kader van het DRR en DSS programma aan een database van senior experts die snel kunnen worden uitgezonden. Voor YEP Water ontwikkelen we een database van young experts, zowel uit Nederland als internationaal. Kijk voor de cijfers bij het YEP water programma, onder stakeholders en opdrachtgevers.

Highlights in 2015:

World Bank Study Tour

In september organiseerde NWP in nauwe samenwerking met de World Bank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vele andere partners een studietour voor stafleden van de World Bank alsmede voor vijf delegaties uit Argentinië, Panama, Mexico, Georgië en Ghana. Het thema van de studytour is ‘Flood Resilience and Integrated Urban Water Management’.

Nederland – Mozambique 40 jaar samenwerking

 

In het kader van 40 jaar diplomatieke relaties en samenwerking tussen Nederland en Mozambique organiseerde de Nederlandse ambassade met ondersteuning van NWP circa vijf symposia met als titel “Nederland en Mozambique – Deltalanden in voorbereiding op de toekomst”. Tijdens de Amsterdam International Water Week (AIWW) begin november bezocht de Mozambikaanse Minister van Publieke Werken en een delegatie van Mozambikaanse partijen uit de watersector Nederland. Op een speciale netwerkavond tijdens AIWW hebben Nederland en Mozambique een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Dwars door Saudi-Arabië met wateroplossingen voor de dadelteelt

NWP’s Peter Prins doorkruiste in april Saudi-Arabië samen met vier bedrijven. In hun bagage: pragmatisme en integrale oplossingen voor de dadelteelt. De reactie van de Saudi’s was zeer positief, maar het was ook een aparte ervaring.  Prins was samen met Dacom, BLGG AgroXpertus, Broere Beregening en DLV Plant onderweg om met de Saudi’s te praten over oplossingen die het mogelijk maken met minder water net zoveel en mogelijk een betere kwaliteit dadels te telen. “Dadels zijn een ‘big thing’ in Saudi-Arabië”, vertelt Peter Prins. Het staat zelfs in hun vlag! Binnenkort wordt het ook verboden om bijvoorbeeld tarwe te beregenen, men gaat echt inzetten op dadels.” De reactie was positief en serieus. “Of het meteen al deze missie tot concrete afspraken komt weet ik niet, maar ik verwacht wel op zeer korte termijn follow up. We kunnen hier echt zaken doen.”

Nederland en Egypte halen “waterbanden” aan tijdens panel meeting in Luxor

Van 19 tot en met 22 heeft het Water Mondiaal team (bestaande uit NWP, RVO en de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken) een bezoek gebracht aan Egypte voor onder andere de bijeenkomst van het Egyptisch-Nederlands high-level waterpanel. Gedurende de week hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met de IFI’s in Egypte (o.a. de Wereldbank en de EBRD) om nadrukkelijker de samenwerking op te zoeken tussen Nederland en de financiële instellingen. De Nederlandse ambassade in Caïro heeft een zeer succesvolle alumni receptie georganiseerd. Tijdens deze receptie waren ongeveer 100 alumni (Egyptenaren die in Nederland een studie op het gebied van water hebben gedaan) aanwezig. Een mooi netwerk met belangrijke contactpersonen voor de Nederlandse watersector.

Geslaagde handelsmissie ondernemers Zuid-Holland naar Warschau en Poznan

Ondernemers en ambtenaren uit de provincie Zuid Holland brachten van 15 tot en met 17 juni een bezoek aan Polen. Tijdens deze mede door NWP georganiseerde handelsmissie is kennisgemaakt met elkaars netwerken en zijn ervaringen uitgewisseld. De deelnemers toerden langs diverse Nederlandse en Poolse bedrijven, van ARCADIS PL tot CLIP, en diverse regionale en lokale overheden in de twee grootste en meest belangrijke economische centra van Polen; de regio’s Mazovia en Wielkopolska. De delegatie sloot de bezoeken in Warsaw en Poznan af met netwerkrecepties en -diners. Op maandag 6 juli heeft een terugkomdag van de deelnemers van de missie plaatsgevonden bij de Provincie Zuid-Holland.

Grote economische Missie Zuid Afrika

In november heeft economische missie vanuit Nederland naar het Afrikaanse continent plaatsgevonden, waarbij de watersector de grootste delegatie leverde. Onder begeleiding van watergezant Henk Ovink heeft een delegatie, bestaande uit 22 waterorganisaties, een bezoek gebracht aan het house of the future in Johannesburg, de garden of the future in Kaapstad en het waterbedrijf in Durban. Tijdens het bezoek heeft president Zuma gevraagd om het Kingfisher project (opzetten van waterschappen in Zuid-Afrika) te verlengen tot 2020. Ook heeft Nederland gevraagd te helpen bij het opstellen van het Nationaal Water Masterplan. Tijdens het bezoek hebben nog vele andere succesvolle activiteiten plaatsgevonden, waaronder seminars, matchmaking, ondertekening van contracten. NWP was betrokken bij de organisatie en vulde een deel van het programma in.

Missie Colombia

De missie naar Colombia in september, met minister Melanie Schultz van Haegen aan het hoofd en NWP-directeur Lennart Silvis als missieleider, was even druk als succesvol: een aantal overeenkomsten werd gesloten om de bestaande waterrelatie tussen beide landen te bevestigen en verder uit te bouwen – en daarmee de kansen voor de Nederlandse sector te vergroten. De bestaande samenwerking op het gebied van integraal watermanagement werd met vier jaar verlengd.

50 jaar watersamenwerking Bangladesh

In juni ondersteunde NWP een missie van de ministers Schultz en Ploumen naar Bangladesh. NWP was nauw betrokken bij het programma van de missie. In het kader van het programma Water Mondiaal (Partners voor Water) waar Bangladesh een focusland is. NWP verzorgde met de ambassade onder meer een speciaal magazine en een video over vijftig jaar watersamenwerking tussen Nederland en Bangladesh – en over de toekomst van die samenwerking. Voor dat doel tekenden de ministers een memorandum of understanding met hun counterparts uit Bangladesh.

24 februari: Lancering dss water

Op 24 februari heeft minister Ploumen officieel de nieuwe Dutch Surge Support (DSS) waterfaciliteit gelanceerd. Net als bij het DRR team, zorgt NWP voor een database van experts en de communicatie naar de sector. Kijk bij de informatie over de DRR Teams voor meer informatie.

Yep Agrofood programma is een feit!

Het Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood) is officieel een feit; de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend! Marcel Beukeboom -hoofd van het cluster voedselzekerheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken-, Lennart Silvis – directeur van NWP – en Hedwig Bruggeman – algemeen directeur van Agriprofocus (namens de consortiumpartners van het Food & Business Knowledge Platform) – hebben de samenwerkings-overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van YEP Agrofood. Yep Agrofood volgt op het succes van het programma Yep Water.

Netherlands business hub Nairobi  zorgt voor kansen in oost Afrika

The Netherlands Business Hub Nairobi werd op maandag 14 december geopend door Frans Makken, ambassadeur van Nederland in Kenia. The Netherlands business hub ondersteunt economische en zakelijke belangen tussen Nederland en Afrika. De hub is een initiatief van de Netherlands-African Business Council (NABC) en het Netherlands Water Partnership (NWP), in de eerste drie met steun van de Nederlandse ambassade in Nairobi en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer dan 200 personen kwamen naar de opening.