NEDERLAND WATERLAND HOOG OP DE AGENDA

 

Het NWP bureau brengt de belangen en ambities van deelnemers bij elkaar, signaleert kansen en knelpunten en zet zaken op de agenda.

2015:

 • NWP was in 2015 partner in 8 overheidsprogramma’s en zorgt ervoor dat de sector hierin betrokken wordt
 • NWP is secretaris van het kernteam export en promotie en helpt zo de internationale belangen van de sector hoog op de agenda te zetten bij de politiek
 • NWP onderzocht welke internationale evenementen de sector als waardevol bestempelt en gaf dit als input voor het programma strategische beurzen en het kernteam export en promotie
 • NWP organiseerde een sectoroploop ten behoeve van de nieuwe ‘Internationale Water Ambitie’ van de overheid.
 • Tijdens de Amsterdam International Water Week agendeerde NWP met de AIWW partners de thema’s ‘circular economy and resilient cities’. De thema’s vonden internationaal weerklank en worden de komende tijd verder uitgewerkt.
 • NWP agendeerde de terugwinning van nutriënten uit afvalwater zowel in Europa als nationaal

Highlights uit 2015:

Invloed in Europa; phosphorus conference

Na de succesvolle eerste editie in Brussel, werd de tweede European Sustainable Phosphorus Conference op 5 en 6 maart jl. gehouden in Berlijn. Het net opgerichtte Deutsche Phosphor Plattform organiseerde de conferentie samen met het European Sustainable Phosphorus Platform. Het Nederlandse Nutrient Platform (gehost door NWP) was nauw betrokken bij de organisatie en heeft aan verschillende sessies inhoudelijk bijgedragen. Het Nutrient Platform was een van de initiatiefnemers van de eerste conferentie in Brussel.

Nederland waterland agenderen op expo milaan

NWP organiseerde in september het internationale waterseminar ‘Creating Sustainable Urban Deltas’ in Milaan, op verzoek van de provincie Zuid-Holland. Het seminar is onderdeel van de internationale Waterinnovatiedag, een besloten evenement van de provincie Zuid-Holland tijdens de World Expo in Milaan. Centraal tijdens het seminar stond de succesvolle watersamenwerking van Nederland en internationale partijen in stedelijke regio’s wereldwijd.

In de kijker bij internationale financiële instellingen: BEIRA INVESTMENT CONFERENCE 2015

In Beira, Mozambique, heeft op 17 en 18 september jl. de Beira Investment Conference plaatsgevonden. De Gemeente Beira en het Haven- en Spoorwegbedrijf CFM organiseerden samen deze internationale conferentie voor publieke en private investeerders. Voornaamste doel van de conferentie was de presentatie van het Beira Masterplan, alsmede de hieruit voortkomende investeringsportfolio’s. De conferentie maakt deel uit van de Nederlandse ondersteuning vanuit Water Mondiaal aan Beira voor de ontwikkeling van het stedelijk masterplan. NWP heeft ondersteuning geboden bij de organisatie van de conferentie.

Nutrient platform zorgt voor aanpassing wetgeving

Nut en noodzaak van fosfaatrecycling is met de succes-volle uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en de Energie en Grondstoffenfabriek goed zichtbaar geworden in Nederland en de rest van Europa. Er moet echter nog veel gebeuren om de transitie richting duurzaam fosfaatgebruik verder te brengen en het is een grote uitdaging om fosfaat op de agenda te houden. Het Nutrient Platform, gehost door het NWP, en de Energie en Grondstoffenfabriek organiseerden daarom op woensdag 16 december een gesprek met Tweede Kamerleden. Het doel was ze bij te praten en punten mee te geven voor het Algemeen Overleg dat donderdag 17 december werd gehouden in de Tweede Kamer. Met als uiteindelijk doel dat de regelgeving voor fosfaatrecycling werd aangepast zodat deze niet langer als afvalstoffen worden gezien. Dat is gelukt. Vier politici dienden na het gesprek moties in die werden aangenomen. Lees er meer over in het blog.

Deelnemers NGO platform dienen manifest in

Het ‘Water NGO platform’ is de plek waar maatschappelijke organisaties die iets met water hebben elkaar ontmoeten. De 26 deelnemers van het Platform bij NWP zetten zich in om duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitatie, hygiëne, water voor economische ontwikkeling en ‘wise use’ van ecosystemen wereldwijd te vergroten. Samen stelden de NGO’s een manifest op met elf aanbevelingen voor betere toegang tot water en sanitatie, governance, duurzaamheid en meer. Zij boden het manifest aan aan minister Ploumen, met de vraag of zij de aanbevelingen in haar WASH programma’s wil overnemen. Daar zal een gesprek met Ploumen op volgen.

IWA oploop voor sector

In het kader van de nieuwe internationale waterambitie van de overheid organiseerde NWP een sector oploop zodat bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en lokale overheden input konden geven aan vertegenwoordigers van het interdepartementaal watercluster. 28 partijen namen deel. Hieronder de belangrijkste aanbevelingen:

 • Betere afstemming EU thema’s/kansen
 • Link met maritiem
 • Meer aandacht watertechnologie
 • Landbouw verbinden met watersector
 • Meer rollen voor NGO’s

De aanbevelingen werden in het IWA proces meegenomen door de betreffende ministeries.